Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vítám Tě! List, který právě držíš v rukou, by ti měl pomoci, abyste se Ty a Tví rodiče snáze zorientovali ve skautském světě a v našem oddíle.

 

Oddíl: Jsme 4. oddíl Ostnovci. Oddíl se dělí na družiny (cca 8 členů), nejmenší uskupení ve skautském hnutí. V našem oddíle jsou čtyři takové družiny: Bílá Růže, Lišky, Havrani a Svišti. Družiny se schází každý týden v určitý pevně stanovený den, každá má své tradice, své zvyklosti, každou vede jeden rádce. Takové schůzce se říká družinovka. Probíhá od zpravidla od 16:30 do 18:30 v jedné ze dvou kluboven v areálu školky na Mozartově 6. Jak tedy asi chápeš, s některými členy oddílu se budeš moci setkat jen na oddílových akcích, které se konají o víkendech. Družiny dohromady s vedením tvoří oddíl. Za každého člena se platí poplatek 450 Kč za pololetí, tyto peníze jsou použity na provoz klubovny (elektřina, opravy…) a také se z nich hradí jednodenní akce (jízdenky, odměny za hry…). Teď Ti uvedu několik důležitých kontaktů na naše vedení:

Petr Breburda – Brácha – 605260654 – vedoucí oddílu

            Lukáš Janák – Luke – 732986746 – zástupce vedoucího

            Vojtěch Matocha – Vojta – 737951902 – zástupce vedoucího

Filip Zaoral – Medvěd – 739515523 – rádce Bílé Růže (úterý – dolní klubovna)

Michal Janák – Michal – 603311988 – rádce Havranů (středa)

Martin Holásek – Čardoděj – 775911209 – rádce Svišťů (úterý – horní klubovna)

David Friml – Joke – 722504183 – rádce Lišek (čtvrtek)

 

Co s sebou na družinovku?

Výbava jednotlivce (také VJ):Papír a tužka; 3 hadrovky (hadrové koule, napříkad zašitá ponožka vycpaná látkou; používá se na nejrůznější hry); 4 uzlovačky (cca 1,5 m dlouhý kus provazu o tloušťce prádelní šňůry); KPZ (krabička poslední záchrany, obsahuje několik užitečných předmětů, které se mohou hodit, na družinovce se od svého rádce dozvíš, co do ní patří);

kroj (košile + šátek, kroj by si měl každý nový člen obstarat do splnění nováčkovské zkoušky); přezůvky; oblečení, kterému nevadí zašpinění při venkovních hrách

 

Co s sebou na jednodenní akci?

Jednodenní akce máme dvojího typu. Pokud se konají v klubovně, jde o oddílovou schůzku, které se také někdy říká „hrací pátek“. Na tuto schůzku si vezmi věci, které by sis vzal na obyčejnou družinovku.

 Naproti tomu jednodenní výprava (výlet) se koná někde v přírodě, a proto si s sebou vezmi příslušné oblečení, batůžek, jídlo a pití a výbavu jednotlivce.

 

Třídenní výpravy

Tyto akce zaberou zpravidla celý víkend a konají na chatě mimo Olomouc (například Hrubá Voda, Těšíkov, Hoštejn apod.), jen v letních měsících jezdíme pod stany. Seznam věcí se různí podle místa a ročního období, konkrétně je vždy uveden v informátoru k příslušnému měsíci.

Závěrem bych Ti popřál jen mnoho hezkých chvil, prožitých v našem oddíle!

Za vedení 4. oddílu Ostnovci    Vojta